Ing. František Sobola


Absolvent  VUT Brno, Strojní fakulty začal svou praxi jako pedagog na střední odborné škole, kde si i doplnil vzdělání v oblasti pedagogiky a psychologie.
 
Většinu svého profesního života však působil ve vrcholových manažerských pozicích výrobně – obchodních korporací, převážně německých. U německé mateřské společnosti REHAU (výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl, zdravotnictví, stavebnictví, letecký průmysl) prošel intenzivním a rozsáhlým tréninkem v oblasti managementu. Měl možnost poznat rozdílné firemní i národní kultury nejen z hlediska vnitřní organizace firem, ale i z hlediska rozdílnosti při jednání s obchodními partnery a zákazníky. Má zkušenosti se zakládáním zahraničních dceřiných společností v českém prostředí, implementací podnikových kultur úspěšných zahraničních společností, přechodem organizace malých firem na středně velké (1000 zaměstnanců, obrat 1,5 miliard Kč).  Má zkušenosti i s krizovým managementem.
 
Celou dobu působení ve vrcholovém managementu se zajímal intenzivně o psychologické aspekty managementu, absolvoval i množství seminářů k této tématice, sám byl spolutvůrcem a lektorem vzdělávacího programu vlastního managementu a v roce 2014 absolvoval úspěšně certifikační kurz na koučování osobního růstu od společnosti NeuroLeadership Group.

 

Certifikát - kliknutím zvětšíte