Přínos / Cíl:
Vedení firem velmi často významný faktor firemní kultury pro výkonnost firmy opomíjí.
Přitom každá firma má nějakou firemní kulturu a ta je buď dobrým pomocníkem, nebo zlým pánem.
Seminář definuje pojem firemní kultury, její prvky a vlivy, způsob tvorby a dopady na výkonnost firmy a motivaci pracovníků. Účastníci si na konci semináře sami definuji firemní kulturu vlastní firmy a způsob, jak sami přispějí k jejímu zlepšení.
 
Obsah:
  • Co je firemní kultura její prvky.
  • Vliv firemní kultury na výkonnost firmy
  • Pozitivní a negativní prvky, které vytvářejí firemní kulturu
  • Jaký je můj příspěvek k tvorbě firemní kultury
  • Firemní kultura mé firmy, mého oddělení
Komu je seminář určen:
Vrcholový a střední management, pracovníci HR