• Velmi častá připomínka při průzkumu spokojenosti zaměstnanců
  • Jak na to, symptomy špatné komunikace
Přínos / Cíl:
Na jedné straně přehlcenost informacemi v důsledku vývoje IT, na druhé straně nedostatečné nebo zkreslené informace, pokyny a zadání úkolů, které vedou k demotivaci pracovníků, neplnění zamýšlených úkolů, zhoršení efektivity práce a firemní kultury firmy.
Seminář se zabývá všemi způsoby komunikace uvnitř firmy, ukazuje strukturovaně výhody i nevýhody jednotlivých druhů komunikace , předkládá příklady z praxe a ukazuje metody ,jak je možné negativní dopady eliminovat.

Obsah:
  • Druhy komunikací z hlediska různých kriterií
  • Písemná komunikace
  • Verbální komunikace
  • Porady
  • Přiměřenost, cílenost a účinnost informací
  • Syndromy špatné komunikace
Komu je seminář určen:
Střední a vrcholový management