• Co dělá opravdového manažera manažerem, jaké má k tomu prostředky
Přínos/Cíl:
Do pozic manažerů jsou dosazování lidé z řad schopných pracovníků a odborníků. V pozici manažera jsou však tito pracovníci stavění do zcela odlišné role.

Cílem semináře je ulehčit čerstvým manažerům vstup do této nové profesní role. Usnadňuje orientaci v principech, úkolech a nástrojích managementu, učí včasnému rozeznávání znaků neúčinného managementu a zabývá se i obvyklými začátečnickými chybami.

Obsah:
  • Existuje ideální manažer?
  • Co dělá manažera, manažerem?
  • Co potřebuje vedoucí pracovník k účinnému managementu?
  • Syndromy neúčinného managementu
  • Komunikace jako určující prvek úspěchu – drobnosti s velkými dopady
  • Porady – potřeba nebo nutné zlo?
  • Osobní pracovní metody
  • Obrana proti stresu
Komu je seminář určen:
Začínající i stávající vedoucí pracovníci, kteří chtějí zkrátit cestu vlastního vývoje jako vedoucího pracovníka.