Manažerské dovednosti se stávají stále silnějším faktorem, který určuje úspěch v práci a businessu, ale i v ostatních sférách lidského života. I sebegeniálnější vynálezy či inovace nemají cenu bez realizačních týmu vedených schopnými manažery. V současné době více jak 20 % pracovně činné populace vykonává manažerskou profesi. Přitom tak málo je této oblasti věnováno pozornosti ve vzdělávacím systému. Přestože dle zakladatele moderního managementu Petera Druckera je management zproduktivňováním znalosti a je považováno za svobodné umění, neobejde se tato profese bez elementárních znalostí a dovedností , stejně jako lékaři se neobejdou bez znalostí anatomie lidského těla , nebo rutinních technik diagnozování nemocí.

Náš program nabízí intenzivní kurz na získání manažerských návyků, které jsou nezbytnou kostrou pro účinný management, a jejichž zvládnutí vytváří pevné základy pro nadstavbovou část managementu. Vedle tohoto kurzu nabízí i jednodenní semináře, které pomohou v orientaci v jednotlivých oblastech managementu prostřednictvím prezentací i různých názorových proudů , diskuzí a sdílením praktických zkušeností s cílem usnadnit jejich aplikaci a zároveň získat žádaný efekt. Dotkneme se citlivých témat jako je důvěra vs. kontrola, principů odpovědnosti , prvků motivace apod. z různých úhlů pohledů.

Náš program je jedinečný tím, že je prezentován lektorem, který má mnohaleté zkušenosti z řízení obchodně – výrobních firem s mezinárodní působností na úrovni top – managementu a dokáže konfrontovat tyto zkušenosti s teoretickými poznatky z oblasti managementu, psychologie a neurovědy.