• Stanovení důležitých znaků kandidátu pro obsazování hledaných pozic, způsob ověřování těchto znaků při představovacích pohovorech.
Přínos / Cíl:
Firmy mají nastaveny standartní scénáře pro představovací pohovory a mnohdy nenastavují jejich průběhy v souladu s informacemi, které chtějí od uchazečů získat.
 

Seminář nabízí časově nenáročné kroky přípravy představovacích pohovorů, stanovení jeho specifického průběhu a znaků, které nejvíce přiblíží informace o kandidátovi, které jsou pro danou pozici v daném čase důležité.

Obsah:
  • Struktura běžného představovacího pohovoru
  • Jak postavit jedinečný představovací pohovor z hlediska specifických informací, které chceme o kandidátovi získat.
  • Stanovení klíčových znaků pro výběr kandidáta s ohledem na hledanou pozici a požadovaný profil a jejich vliv na průběh rozhovoru.
  • Jak pracujeme s problematikou osobní agendy, předsudků a filtrování při rozhovoru
  • Principy maximální efektivity představovacího pohovoru
  • Assessment centra, rozřazovací testy a práce s nimi.
Komu je seminář určen:
Manažeři a pracovníci HR