Je mnoho školení v oblasti tvrdých a měkkých dovedností vedoucích pracovníků, jen zřídka je však jejím cílem vytvoření a upevnění potřebných návyků. Přitom více jak 40 % všech denních činnosti děláme návykově, aniž bychom učinili vědomé rozhodnutí.

Manažeři mají často teoretické znalosti, jen velmi málo jsou však uplatňovány efektivně v praxi. Často je to i tím, že prezentované metody jsou příliš vědecké, časově náročné a tím odrazují od uplatňování do každodenní hektické praxe.

Praxe ukazuje, že v oblasti managementu je obrovská propast mezi znalostmi a dovednostmi.

Program v úvodu ukazuje způsob tvorby a mechanizmus návyků. Na těchto základech je potom vybudována tvorba vlastních návyků v oblasti managementu , které pak jednoznačně vedou k značnému zvýšení jeho účinnosti , snížení objemu stresových situací a v konečném důsledku vytvoření rovnováhy v profesním a osobním životě. Řekneme si samozřejmě, proč tomu tak je.

Každý účastník kurzu si vytvoří vlastní funkční návyky, které nejvíce vyhovují jeho mentalitě, stylu práce a přitom jsou časově nenáročné a prakticky proveditelné.

Cílem tohoto kurzu je cesta

1)    Od znalostí k dovednostem
2)    Od práce k výkonům
3)    Od snažení k výsledkům
4)    Od hospodárnosti k efektivitě


Metoda předává zkušenosti, dává užitečné typy, osvědčené dlouholetou praxí, usnadňuje orientaci, ale hlavně provokuje k vlastnímu myšlení.

Kurz „ Manažerské návyky „ je určen  jak začínajícím tak i pokročilým manažerům, kteří chtějí zvýšit účinnost svého vedení .

Doba trvání: 6 jednodenních seminářů během 12 týdnů.

Kromě dlouhodobého kurzu je možné vybrat z nabídky i jednodenních seminářů ( viz. Nabídka jednodenních seminářů), které se selektivně věnují jednotlivým aspektům managementu, předkládají prakticky aplikovatelné metody managementu a věnují se i výměně zkušeností z dané oblasti mezi účastníky semináře.