• Jak uplatňovat principy managementu v podmínkách časového tlaku
Přínos / Cíl:
Na seminářích k managementu jsou často předkládány metody, které jsou časově náročné a které od zavádění do běžné praxe spíše odrazují.
 

Seminář ukazuje prakticky osvědčené účinné metody, které nejsou v rozporu s obecně známými znalostmi o účinném managementu a přitom nejsou časově náročné.

Obsah:
  • Úkoly a nástroje manažera
  • Metody na jejich zvládání s minimální časovou náročností
  • Osobní pracovní metody
  • Síla návyků
Komu je seminář určen:
Všem vedoucím pracovníkům, kteří chtějí být účinnými manažery a přitom nechtějí trávit nepřiměřeně dlouhý čas v zaměstnání.