• Co je MbO, proč ho zavádíme - móda, trend nebo potřeba ?
  • Jak efektivně zavést
Přínos / Cíl:
Denní rutina v práci buď úplně postrádá nějakou metu, která by měla být dosažena. Pokud už firma zavede řízení pomoci cílů, potom je tento proces velmi často formální a ztrácí se v denní operativě . Bývá to často i velký demotivační faktor pracovníků.
 

Seminář ukazuje cestu účinného zavedení MbO , jeho zrcadlení v denním provozu firmy, jeho vliv na organizaci, rozhodovací procesy, personální politiku a celkovou kulturu ve firmě. Seminář ukáže i jednoduché pomůcky v denní praxi, které pomohou držet vytýčenou linii MbO, jako účinnou metodu managementu.

Obsah:
  • Co je Management by objectives?
  • Jaký má užitek pro firmu? Je nezbytně nutný?
  • Mise, vize, strategie, opatření – vyjasnění pojmů, proč s nimi pracujeme
  • MoB jako motivační prvek týmů a jednotlivých pracovníků
  • Principy , metody a úskalí  zavádění účinného MoB
Komu je seminář určen:
Vrcholový a střední management firem, pracovníci HR.